Chemická čistírna

V oblasti chemického průmyslu realizujeme řídící systémy převážně v chemických a biologických čistírnách odpadních vod, neutralizačních stanicích nebo čerpacích stanicích.

Se zakázkami tohoto typu je zejména spojena:

  • – regulace pH a redox potenciálu, regulace obsahu kyslíku ve vodě, regulace výšky hladin, regulace průtoků, regulace teplot
  • – řízení samostatných strojů ČOV, jako např: česle, automatické stanice přípravy chemických činidel, objemová a odstředivá čerpadla, dávkovací čerpadla, dmychadla (řízení otáček) …
  • – archivace měřených hodnot, přenos archivovaných dat do vzdáleného počítače provozovatele, signalizace chybových hlášení pomocí SMS na předvolená čísla mobilních telefonů (bezobslužné stanice)

Naše řídící systémy čistí odpadní vody například v pivovarech, galvanovnách, sklárnách, výrobnách barev a laků či provozech na výrobu polovodičů, keramických dlaždic, papíru, kosmetiky, oceli. Velmi bohaté zkušenosti máme i s čistírnami vod s obsahem ropných látek a to především v myčkách aut u čerpacích stanic.

 

Chemický průmysl