Odprášení tavných pecíV odvětví hutnictví se naše řídící systémy uplatňují převážně v otázce ekologie. Při zpracování železa vznikají plyny unášející do ovzduší prach. Právě s odprášením sléváren a kuploven pomocí kapsových filtrů či elektrofiltrů máme četné zkušenosti. Konkrétně jsme realizovali odprášení spalin z kuploven, odprášení spalin z plynových i elektrických obloukových tavících pecí, odprášení uhelných kotelen, odprášení pecí na hliníkové slitiny a také odprášení sušáků v obalovnách.

Tyto projekty jsou zaměřeny převážně na kvalitní regulaci mnoha veličin, automatizaci regeneračních procesů a archivaci hodnot spolu s jicjich průběžným sledováním na monitoru obsluhy.