Třídírna komunálního odpaduZpracování odpadů, jejich třídění a recyklace je v dnešní době potřebné a aktuální. Odpad je produkován téměř každou lidskou činností, což vede k jeho míchání a znehodnocování.

Většina aplikací našich řídících systémů řeší právě úkoly spojené s tříděním odpadu a jeho předzpracováním do vhodné podoby pro recyklaci. Mezi takto separovanými a zpracovávanými odpady patří především elektrošrot, komunální odpad, plastový odpad, autoskla, olejové filtry a dokonce i ojediněné zpracování průmyslových katalyzátorů v plasmové tavírně.