Pro oblast zemědělství vyvýjíme vlastní GSM řídící systém GSM Pasáček.

Jedná se o konfigurovatelný automat určený pro řízení a dohled nad pastevním systémem a souvisejícími technologiemi a zařízeními. Zařízení je provedeno ve variantách napájení 230V/50Hz nebo 12V, která je určena pro ostrovní systémy se solárními panely a olověnými akumulátory.

GSM Pasáček (v závisloti na konkrétním typu) kontroluje 4 logické vstupy, 4 reléové výstupy, 2 vysokonapěťové analogové vstupy a 2 fotokamery. GSM komunikace může být typu volání, SMS, MMS či Email.