Odprášení kamenolomuTěžební průmysl se často vyznačuje nadměrnou prašností. Snižování prašnosti je důležitým předpokladem ke zlepšení pracovních podmínek v těchto provozech, ale také ke zlepšení stavu ovzduší v okolí kamenolomů a překladišť prašného materiálu.

Naše řídící systémy již ve více jak stovce aplikacích pomáhají snižovat prašnost těchto provozů pomocí tlakového mlžení. Uplatňují se v kamenolomech v České republice i zahraničí, cementárnách, teplárnách či kamenokombinátech.