Nejpoužívanějším řídícím systémem je v současné době systém rakouské firmy Bernecker & Rainer. Tento modulární systém v případě zájmu či potřeby dopňujeme podřízenými moduly B&R či jiných výrobců, určenými k měření elektrických i neelektrických veličin a také akční členy pro pohony, regulaci či netypickou komunikaci.

Speciální úlohy (např. řízení svařovacích agregátů, řízení zdvihu lisů, technologická schémata, …) řešíme připojením modulů vlastní výroby, se kterou máme pětadvacetiletou zkušenost.

Zkušenosti máme i s řídícími systémy od firem Siemens nebo Mitsubishi.